Fagdag – Medisinsk utstyr

Mericon AS og Vekst i Grenland (ViG) inviterer til fagdag 19. oktober om medisinsk utstyr

Vi har invitert foredragsholdere fra myndighetene, teknisk kontrollorgan og industrien. Disse vil informere om gjeldende regelverk og krav til medisinsk utstyr. Fagdagen passer for importører og produsenter som jobber med medisinsk utstyr, samt ansatte/studenter i helseforetak og apotek.

Agenda

kl. 10:00 – 10:30 Registrering
kl. 10:30 – 10:40 Velkommen
Nils-Ragnar Myhra, Mericon AS
kl. 10:40 – 11:00 Helseinnovasjon Telemark
Preben Hjallum, Vekst i Grenland
kl. 11:00 – 12:00 Regelverk for medisinsk utstyr
Eli Neergaard, Helsedirektoratet
kl. 12:00 – 12:45 Lunsj
kl. 12:45 – 13:30 CE-merking 
– Utstedelse av sertifikat på CE-merket produkt
– Teknisk Kontrollorgan
– Samsvarsvurdering
– Do and dont’s
Alexey Shiryaev, DNV Nemko PreSafe
kl. 13:30 – 14:00 Krav til elektromedisinsk utstyr 
– Sikkerhetskrav
– ROHS-direktivet
– Bruk av radioutstyr i medisinsk utstyr
Geir Olav Wang, DNV Nemko AS
kl. 14:00 – 14:15 Kaffepause
kl. 14:15 – 14:45 MedTek Norge
Henriette Ellefsen Jovik, MedTek Norge
kl. 14:45 – 15:15 Veien fra ide til ferdig produkt på markedet
Ånund Olsen, Made for Movement
kl. 15:15 – 15:30 Oppsummering og avslutning

 

Praktisk informasjon
– Det er ingen påmeldingsavgift, men vi ønsker påmelding av hensyn til lunsj
– Fagdagen gir FEVU-poeng hos Farmaceutisk Forening
– Sted: Skagerak Arena, Fridtjof Nansens gate 19, 3722 Skien

Spørsmål om fagdagen kan rettes til Mette Hassan på epost eller på tlf: 35 90 85 40

Påmelding